دیدار مدیرکل و معاونین بنیاد مسکن استان با فرماندار بجنورد

دیدار مدیرکل و معاونین بنیاد مسکن استان با فرماندار بجنورد

/
مهندس محمدی مدیرکل بنیاد مسکن خراسان شمالی به همراه معاونین و مدیر …

مزایده ولیعصر – روزنامه خراسان شمالی ۵/۱۱/۹۹

/
مزایده چاپ شده در روزنامه خراسان شمالي 5/11/99 جهت دریافت فایل مز…