آمار عملکرد ستاد بازسازی سیل

/
📊 آمار عملکرد #ستاد_بازسازی_سیل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان شمالی…