آگهی جذب مشمول وظیفه به صورت امریه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان شمالی

/
آگهی جذب مشمول وظیفه به صورت امریه در بنیاد مسکن انقلاب اس…
افتتاح ۱۰۰۰واحد مسکن محرومین خراسان شمالی توسط دکتر نوبخت

افتتاح ۱۰۰۰واحد مسکن محرومین خراسان شمالی توسط دکتر نوبخت

/
افتتاح ۱۰۰۰واحد مسکن محرومین خراسان شمالی توسط دکتر نوبخت ریاست سا…

تحویل کلید ۱۰۰۰ واحد مسکونی به محرومین استان

/
صبح امروز جمعه با حضور معاون استاندار رئیس سازمان مدیریت و برنامه ری…