فعالیتهای بنیاد مسکن

معرفی فعالیتهای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

 ۱) طرح تامین مسکن محرومین از حساب ۱۰۰ امام (ره)

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی متولی ساخت و ساز مسکن  جهت محرومین و نیازمندان جامعه به منظور تامین نیازهای مربوط به محرومین باعنایت به فرمانی که از طرف رهبر کبیر انقلاب اسلامی در ۲۱ فروردین ماه  ۱۳۵۸ صادر گردیده  میباشد اعتبارات ساخت مسکن برای اقشارکم درآمد از محل حساب  ۱۰۰ حضرت امام(ره)  و همچنین کمک افراد خیر می باشد.

۲) طرح بازسازی مناطق آسیب دیده از حوادث طبیعی

بازسازی و نوسازی بافت و مسکن شهرها و روستاهای آسیب دیده در چارچوب توانائیهای ملی و منطقه به منظور آغاز دوباره حیات در شهرها و روستاها و بازگرداندن حادثه دیدگان به محیط زندگی و فراهم آوردن زمینه اشتغال ، تولید و آسایش خاطر آسیب دیدگان دراسرع وقت صورت می گیرد به گونه ای که ضمن بازسازی از طریق الگو سازی و آموزش مستقیم و غیر مستقیم آسیب دیدگان زمینه بهبود کیفیت ابنیه روستائی نیز فراهم میگردد تا درمقابل حوادث قهری طبیعی بتوانند بیش از پیش مقاومت نموده و کمتردر معرض خسارتهای مالی و جانی قرارگیرند.

بنیاد مسکن درامربازسازی مناطق سانحه دیده از طریق اعطای تسهیلات بانکی   و ارائه خدمات فنی همواره به یاری آسیب دیدگان از بلایای طبیعی شتافته است .

۳) بهسازی مسکن روستائی

ارتقاء کمی و کیفی واحدهای مسکونی در روستاها از جمله اهدافی است که در برنامه دوم توسعه  برآن  تاکید شده است . بنیاد مسکن از طریق ارائه تسهیلات بانکی در قالب تبصره ۵۲ قانون بودجه و همچنین  ارائه طرحهای  مناسب مسکن روستائی و اعمال نظارت لازم ، طرح بهسازی مسکن روستائی را با جدیت  دنبال می کند .

۴) وام قرض الحسنه مسکن روستایی

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با هماهنگی مؤسسات اعتباری  همچون بانکها اقدام به تامین بخشی از اعتبار مورد نیاز روستائیان که صرف اصلاح و تعمیر واحد مسکونی آنان خواهد شد به صورت قرض الحسنه  می نماید  هدف این وام کمک به تعمیر واحدهای مسکونی موجود در سطح روستاها می باشد.

۵) طرح واگذاری زمین جهت مسکن روستایی

بنیاد مسکن در روستا ها ی مستعد اقدام به تملیک زمین از اراضی دولتی وشخصی جهت احداث مسکن روستایی نموده و پس از آماده سازی واجرای طرح تفکیکی و تقسیم بندی قطعات به متقاضیان واجد شرایط روستایی واگذار می نماید.

۶) طرح سند دارکردن خانه های روستایی

بر اساس این طرح بنیاد مسکن موظف گردیده در طول مدت برنامه دوم و سوم توسعه ،اقدام به تهیه نقشه تفکیکی بافت مسکونی روستاهای واجد شرایط بنماید تا برای صدور سند به اداره ثبت ارسال گردد واداره ثبت مکلف است که بر اساس نقشه تفکیکی ،بنیاد مسکن برای متقاضیان روستایی سند مالکیت صادر نماید.

۷) صدور پروانه ساختمانی روستایی

صدور پروانه ساختمانی به عنوان اهرم نیرومند سیاستگذاری ،با کمترین بار مالی میتواند اسباب هدایت ونظارت بیشتر بر ساخت وساز روستایی را فراهم آورده و کیفیت شیوه های ساخت وساز روستایی را فراهم آورده وکیفیت شیوه های ساخت وساز را بهبود بخشد .

اهداف کلی مورد نظر در این طرح عبارتند از :

۱) حفظ نظام کاربردهای اراضی پیش بینی شده در طرحهای هادی

۲) هدایت و توسعه بافت به سمت وسوی مناسب

۳) ممانعت از ساخت وساز بی رویه وغیر اصولی

۴) ترویج فرهنگ مقاوم سازی

۸) تهیه و اجرای طرحهای هادی روستائی  و مطالعه

الف : تهیه طرح هادی

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی براساس وظایف مندرج در ماده ۷ اساسنامه قانونی اقدام به تهیه و اجرای طرحهای  هادی از سال  ۱۳۶۲ نموده است از زمان شروع این فعالیت تاکنون تعداد قابل توجهی از روستاهای کشور طرح هادی تهیه شده است .

ب: اجرای طرح هادی

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی براساس وظایف مندرج در ماده ۷ اساسنامه قانونی خود وآئین نامه اجرایی آن  موظف به اجرای طرحهای هادی واصلاح معابر  روستائی با اهداف ذیل میباشد.

۱) ایجاد زمینه  توسعه و عمران روستاها با توجه  به شرایط فرهنگی اجتماعی ، اقتصادی

۲) تامین عادلانه امکانات از طریق ایجاد تسهیلات اجتماعی ، تولیدی ، رفاهی

۳) هدایت و توسعه وضعیت  فیزیکی روستاها

۴) ایجاد تسهیلات لازم جهت بهبود مسکن روستائیان و خدمات زیست محیطی و عمومی

موارد فوق به منظور تجدید حیات و هدایت روستاها به لحاظ ابعاد اقتصادی ،‌اجتماعی و فیزیکی و همچنین زمینه های رشد و توسعه پایدار  و همه جانبه روستا را بصورت موزون و سنجیده مدنظر دارد.

 

۹) طرح بهسازی بافت باارزش روستائی :

طرح بهسازی بافتهای باارزش روستائی طرحی است که طی فرآیندی  منظم تلاش میکند تا ضمن شناخت فضاهای باارزش روستائی با تحلیل  برنامه ریزی طراحی و اجرای آنها را ارتقاء بخشیده و درنهایت زمینه توسعه کالبدی فضائی این روستاها را فراهم نماید.