آرشیو اخبار

اخبار روز

بازدید دکتر باقر پور نجف آباد معاون پشتیبانی و هماهنگی امور استانهای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از بنیاد مسکن شهرستان بجنورد

  بازدید دکتر باقر پور نجف آباد معاون پشتیبانی و هماهنگی امور استانهای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از بنیاد مسکن شهرستان بجنورد و دیدار و

اخبار روز

بازدید دکتر باقر پور نجف آباد از مجموعه امور اجرایی و ماشین آلات عمرانی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان شمالی

  بازدید دکتر باقر پور نجف آباد معاون پشتیبانی و هماهنگی امور استانهای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از مجموعه امور اجرایی و ماشین آلات عمرانی