معاونت پشتيبانی

برنامه ريزی و نظارت بر گردش عمليات مالی و تجزيه و تحليل اطلاعات و گزارشهای مالی, كنترل برداشت ها و واريزی ها به حساب جاری و به طور كلی نظارت و كنترل بر گردش عمليات مالی بنیاد می باشد.

در اين معاونت واحدهايی تحت پوشش هستند كه مهمترين آنها واحد مالی است كه وظايف و مسئوليت های آن در قسمت مربوطه گفته می شود.

اين معاونت نسبت به بكارگيری منابع و امكانات سازمان در قالب اهداف و برنامه های پيش بينی شده اقدام می نمايد. همچنين از سوی اين معاونت گزارش و برنامه های لازم در خصوص استفاده صحيح از توانمنديهای كارمندان انجام می شود. همچنين ارائه طرح های لازم براي افزايش انگيزه كاری كارمندان و توسعه نيروي انسانی از اهداف و فعاليت های اين معاونت می باشد.

معاونت پشتيبانی در بنياد مسكن وظيفه بهينه سازی سيستم دريافت و پرداخت های نهاد را نيز به عهده دارد. كنترل كليه خريدها, بررسی و كنترل نهايی اسناد حسابداری, بررسي و كنترل احكام و گزارش مالي, نظارت بر اجراي امور اداري در چارچوب قوانين و مقررات تا حصول اطمينان از رعايت دقيق و صحيح اصول و ضوابط حاكم بر آنها نيز از اهم وظايف معاونت پشتيباني می باشد.

معاونت پشتيباني شامل پنج بخش می باشد كه به طور مجزا به تشريح هر بخش مي پردازيم

 

1-    امور مالی

 اهم وظایف آن عبارتند از

-        نظارت و اجرای کامل امور مالی سازمان بر اساس ضوابط و مقررات ابلاغی از دفتر مرکزی بنیاد

-        پرداخت تنخواه دریافت گزارش هزینه تنخواه از واحد ها و شعبات و اعمال حساب آنها بر اساس ضوابط و مقررات مالی

-        ورود اطلاعات مربوط به احکام حقوقی پرسنل به سیستم مالی،اخذ گزارش کار پرسنل در پایان هرماه و تنظیم لیست حقوقی کارکنان و احتساب اضافه کاری، ماموریت و سایر پرداختهای کارکنان و محاسبه و تنظیم سند مالی در پایان هرماه

-        صدور سند مالی و کنترل اسناد در قالب گزارش های ارائه شده به امور مالی حسب ضوابط و مقررات مالی و تامین مجدد منابع برای واحد ها و شعبات

-  بررسی و کنترل حسابهای موقت شامل تنخواه گردان ها، پیش پرداخت ها ، علی الحساب ها ، پیش دریافت ها در طول سال

-        ارائه گزارشات مالی به مدیران و تصمیم گیران سازمان جهت پیشبرد اهداف در قالب برنامه و بودجه مصوب

-         کنترل و نظارت بر اموال منقول و غیر منقول سازمان

-         تهیه صورتهای مالی، گزارش فعالیت سازمان برای یک دوره مالی و ارائه آن به دفتر مرکزی سازمان و همکاری در رسیدگی صورتهای مالی ارائه شده با حسابرسان محترم سازمان

 

   2- امور برنامه ریزی و بودجه:

اهم عناوین فعالیتهای این واحد بشرح ذیل می باشد :

-  تنظیم بودجه سالیانه برای بنیاد

-  تنظیم وارائه بودجه مقایسه ای سه ماهه عملکرد بودجه

- تنظیم تخصیص های سه ماهه

 

3- امور اداری

این بخش که زیر نظر معاونت پشتیبانی فعالیت میکند وظیفه پیگیری کلیه امور مربوط به کارکنان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی را از بدو استخدام و درحین انجام کار به عهده دارد و مسائل مربوط به رفاه و بازنشستگی پرسنل را مورد بررسی قرار میدهد صدور کلیه احکام کارگزینی کارکنان،تکمیل پرونده آنان از حیث اسناد و مدارک قانونی، اعمال حقوق و مزایای کارکنان بر اساس دستورالعمل های مرکز، پیگیری امور حضور و غیاب پرسنل، تنظیم لیست حقوقی و ارائه لیست بیمه کارکنان و پیگیری صدور دفترچه بیمه و مسائل رفاهی کارکنان در طول سال از وظایف اداره امور کارکنان می باشد.

در بخش رفاهي برگزاري مراسم خانوادگي كاركنان, تامين برخي از ارزاق مصرفي كاركنان وسائلي از اين قبيل نيز برعهده مسوول اداره امور كاركنان و رفاه مي باشد.

مسایل مربوط به ارزشيابي كاركنان در حين خدمت, ارتقاء جايگاه سازماني كاركنان و رشد و توسعه نيروي انساني در قالب بخش نامه هاي اداري از ديگر وظايف اداره امور كاركنان مي باشد.

 

 

 4-امور خدمات پشتیبانی

 اين بخش زير نظر معاونت پشتيبانی فعاليت كرده و وظيفه ارائه كليه خدمات مورد نياز پرسنل و واحدهاي اداری را بر عهده دارد و فعاليت هاي عمرانی, بهسازی و بازسازی مسكن و ساير طرح ها و پروژه ها

 بر اساس درخواستهايي كه از ساير واحدها براي خريد كالا و يا انجام خدمات ارائه می گردد پس از مراجعه و بررسی مراكز توليد و عرضه كالا، خريدهای لازم را با استفاده از تنخواهی كه در اختيار دارند انجام داده و كالاهای خريداری شده را به همراه اسناد مربوطه تحويل انبار مركزی می دهند

قابل ذكر است كه تهيه و تامين وسایط نقليه سبك برای اياب و ذهاب پرسنل در جهت انجام كارهاي اداري, سرويس دهی و پشتيبانی رفت و آمد كاركنان در طول ساعت اداري توسط اين قسمت انجام می شود

بررسی صلاحیت پیمانکاران خدماتی، بررسی اسناد خرید خدمت یا لوازم،کلیه امور خودرویی(تعمیر و نگهداری) وغیره، نظارت بر استفاده اموال و ملزومات و ارائه دستورالعمل نگهداری و تعمیرات سیستم سرمایش و گرمایش ساختمان و تعمیر نگهداری ساختمان های اداری

 

 

5-  گروه فن آوری اطلاعات و سیستم ها

- رفع مشکلات سخت افزاری و نرم افزاری همکاران در حوزه های مختلف استان و دفاتر نمایندگی که از نظر عیب یابی، تعویض قطعه و اسمبل کردن سیستم می باشد.

- از دیگر فعالیت های مهم واحد فناوری اطلاعات که به طور مستمر موظف به انجام آن میباشد،پشتیبانی نرم افزارهای مالی- ذیحسابی-کارگزینی-ماشین آلات-دبیرخانه-مقاوم سازی روستایی- پورتال بنیاد استان- سامانه حوادث میباشد.

- پشتیبانی از اینترنت و شبکه رایانه ای اداره کل نیز از جمله فعالیت های واحد فناوری اطلاعات است که روزانه به آن مشغول می باشد.

-خرید قطعات و سیستمهای سخت افزاری رایانه ای

 

6- واحد آموزش و توسعه منابع انسانی

-    برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی در راستای ارتقای دانش کارکنان و سطح مهارت های شغلی و اجتماعی آنان

-    پذیرش کارآموزان و کاروزان معرفی شده از طریق موسسات آموزش عالی

-    پرداخت کمک هزینه  تحصیلی کارکنان و فرزندان

موضوع :
  • معاونت پشتيبانی