ارتباط با ما

بجنورد ، خیابان طالقانی شرقی ، کوچه مرتضوی ، صندوق پستی 1343 ، کدپستی: 9414784956

ایمیل : bonyadkhorasan.sh@gmail.com

تلفن : 32246556 – 32241788 - 32244233 (058)

دورنگار : 32235737 (058)