پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› تقدیر و تشکر

چاپ   
تقدیر و تشکر

بازدید : ٧٥٩ مرتبه
img

1- مسعود صادق تيتكانلو سرپرست فرمانداري شهرستان فاروج با ارسال لوح تقدير از زحمات و تلاش هاي مهندس محمد يار فرهادي مدير بنياد مسكن شهرستان فاروج در ارتقاء اهداف و برنامه هاي دولت در راستاي كمك به توسعه پايدار روستايي تقدير و تشكر نمود. 2- شوراي اسلامي و دهيار روستاي چوپلي تپه شهرستان مانه و سملقان با اهداي لوح تقدير از همكاري هاي مهندس علي محمدي مدير كل بنياد مسكن خراسان شمالي در جهت بازسازي واحدهاي زلزله زده تقدير و تشكر نمودند . 3- شوراي اسلامي و دهيار روستاي دارالشهدا ( چخماقلو) شهرستان مانه و سملقان با اهداي لوح تقدير براي مهندس سعيد رئوفي مدير بنياد مسكن مانه و سملقان از تلاش صادقانه و كوشش ها در راه عمران و اباداني شهرستان و بهسازي و آسفالت و بازنگري طرح هادي روستا تقدير و تشكر نمودند . 4- شوراي اسلامي و دهيار روستاي دارالشهدا ( چخماقلو) شهرستان مانه و سملقان با اهداي لوح تقدير براي مهندس علي محمدي مدير كل بنياد مسكن خراسان شمالي از تلاش صادقانه و كوشش ها در راه عمران و اباداني شهرستان و بهسازي و آسفالت و بازنگري طرح هادي روستا تقدير و تشكر نمودند . 5- هادي معلم رئيس اوقاف و امور خيريه و حجت السلام والمسلمين محمديان امام جمعه شهرستان اسفراين با ارسال لوح تقدير از تلاش هاي مهندس رمضانعلي تركماني مدير بنياد مسكن شهرستان اسفراين به منظور تلاش در جهت احياء بقاع متبركه و موقوفات شهرستان تقدير و تشكر نمودند. 6- حجت السلام والمسلمين محمد مهدي محزون امام جمعه شهر پيش قلعه با ارسال لوح تقدير از همكاري مهندس سعيد رئوفي مدير بنياد مسكن شهرستان مانه و سملقان تقدير نمود.img

اهداي لوح تقدير امضاء شده توسط آخوند يزداني امام جمعه دهستان اهل سنت باغلق ، اعضاي شوراي اسلامي و دهياري باغلق به مدير كل بنياد مسكن توسط دهيارروستا در بنياد مسكنimg

دهيار و رئيس شوراي اسلامي روستاي چوپلي تپه شهرستان مانه و سملقان با حضور در دفتر مدير كل بنياد مسكن خراسان شمالي با اهداي گل و لوح تقدير از فعاليت هاي ايشان تقدير نمودند.img

اعضاي شواري اسلامي و دهياري روستاي ينگه قلعه كسباير با ارسال لوح تقدير از زحمات مهندس محمدي مدير كل بنياد مسكن استان و مهندس صابري معاون عمران روستايي جهت اجراي فاز 1 طرح هادي و آسفالت روستا تقدير و تشكر نمودند.