پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› معرفي بنياد مسكن

چاپ   
معرفي بنياد مسكن

متن فرمان تاريخي امام خميني (ره)

در مورد افتتاح حساب 100 و تأسيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي

 

 

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم

ملت عزيز، برادران و خواهران دلير و مبارز ايدهم‌الله‌تعالي ـ اينك به مرحله حساسي از دوران انقلاب اسلامي خود رسيده‌ايم. دوران سازندگي، دوراني كه بايد از ثمرات انقلابمان مردم محروم و ستمديده ايران بهره‌مند شوند، دوراني كه بايد شكوه نظام عدل اسلامي را لمس كنيد، دوراني كه همه بايد دست به دست هم بدهيم تا ريشه فقر و استضعاف را بركنيد. شما مردم شريف ايران در جريان مبارزه با استعمار و استثمار پيروزي بزرگي به دست آورديد و توانستيد با اتكا به خداي متعال و وحدت كلمه و مشاركت قشرها بر طاغوت زمان غلبه كنيد و پشت ابرقدرتها را بلرزانيد، اكنون نيز بايد با خودياري و همكاري براي مبارزه عليه فقر و محروميت بسيج شويد و با تاييد الهي به نجات مردم مستضعف كمر همت ببنديد. در رژيم‌ منفور پهلوي مسئله مسكن يكي از مصيبت‌بارترين مشكلات اجتماعي مردم ما بود. بسياري از مردم در اسارت تهيه يك قطعه زمين و داشتن يك لانه بودند و چه بسا تمام عمرشان را زير بار بانكها و سودجويان و غارتگران بسر مي‌بردند تا بتوانند پناهگاهي را براي خود و فرزندانشان دست و پا كنند. قشر عظيمي از مستضعفان جامعه هم به كلي از داشتن خانه محروم بودند و در زواياي بيغوله‌ها و اطاقكهاي تنگ و تاريك و خرابه‌ها به سر مي‌بردند و چه‌ بسا قسمت مهمي از درآمد ناچيزشان را بايستي براي اجاره آن بپردازند و اين ميراث شوم‌ براي ملت‌ ما باقي مانده و اكنون جامعه ما با چنين مصيبتي دست به گريبان است. نظام اسلامي چنين ظلم و تبعيضي را تحمل نخواهد كرد و اين از حداقل حقوق هر فرداست كه بايد مسكن داشته باشد، مشكل زمين بايد حل شود و همه بندگان محروم خدا بايد از اين موهبت الهي استفاده كنند. همه محرومان بايد خانه داشته باشند، هيچكس در هيچ گوشه مملكت نبايد از داشتن خانه محروم باشد. بر دولت اسلامي است كه براي اين مسئله مهم چاره‌اي بينديشد و بر همه مردم است كه در اين مورد همكاري كنند. 

اينجانب حسابي به شماره يكصد (100) در تمام شعب بانك ملي افتتاح كرده و از همه كساني كه توانايي دارند دعوت مي‌كنم كه براي كمك به خانه‌سازي براي محرومان به اين حساب پول واريز كنند و در هر محل از بين افراد صالح و مورد اعتماد گروهي حداقل مركب از سه نفر از مهندسان و كارشناسان شهرسازي و خانه‌سازي و يك نفر روحاني و يك نماينده دولت انتخاب شوند تا با صرفه‌جويي و دقت كامل خانه‌هاي ارزان قيمتي بسازند و در اختيار محرومان قرار دهند و در اين طرح به هيچ وجه پولي در برابر خريد زمين پرداخت نشود. من اميدوارم همه كساني كه زمينهاي وسيعي در اختيار دارند به اين امر مهم اسلامي و انساني كمك كنند و زمين در مناطق مرغوب و قابل سكونت در اختيار اين طرح بگذارند و نيز هر كس كه توانايي دارد در تامين انواع مصالح ساختماني به اين خدمت اسلامي كمك كند و نيروي كار و كارگري به طور وسيع به كار افتد و دولت نيز تصميمات لازم را در تأمين آب و برق و آسفالت و وسايل اياب و ذهاب و مدرسه و درمانگاه و ديگر نيازمنديهاي عمومي فراهم سازد .

بنياد مستضعفين: بنياد مستضعفين نيز بايد به كمك اين طرح بشتابد و از اموال مصادره شده خاندان پهلوي و اطرافيانش در اين طرح استفاده شود و نيز دولت بايد در طرحهاي اساسي و درازمدت خود براي حل اين مشكل در سطح عموم طرحهايي تهيه كند و اكنون اين يك تجربه تازه از بسيج نيروي ايمان جامعه در راه تعاون اسلامي و مبارزه با محروميت است كه ملت با توفيق الهي بايد از آن نيز سرافراز در آيد. من با كمال تواضع از ملت عزيز در اين امر حياتي استمداد مي‌كنم و سلامت و سعادت همگان را خواستارم.  

 

                                                                                       روح‌الله‌الموسوي الخميني ـ 21/01/1358